Filosofie en Geschiedenis

Charitatieve stichtingen zijn een uitdrukking van een vrije civiele samenleving waarin individuele burgers besluiten hun privévermogen ter beschikking te stellen voor taken van algemeen belang. Zij voldoen op bijzonder verantwoorde wijze aan de eis van de basiswet «Eigendom verplicht». Voortbouwend op de basisvoorziening van de staat op het gebied van wetenschap, onderwijs en cultuur, geeft de niet-winstgevende inzet van de particuliere sector impulsen «die baanbrekend zijn voor de duurzame verdere ontwikkeling van de samenleving» (Zeit-Stiftung, Stiftungsaktivitäten 1999-2000).

In deze geest hebben Dirk Krämer en Klaus Maas op 7. februari 1998 de DKM Foundation opgericht. februari 1998 opgericht, met zetel in Duisburg, Philosophenweg 17A, gelegen in de Binnenhaven in de «Tuin der Herinneringen».

Tot eind 2001 waren de hoofdactiviteiten van de stichting de wetenschappelijke ontwikkeling van het beeldenarchief van Ernst Hermann en de realisatie van het tentoonstellingsprogramma voor de galerie SchauFenster van het huis, vergezeld van crossmediale ondersteunende evenementen, die meestal in samenwerking met gemeentelijke en bovenregionale culturele partners tot stand kwamen.

De decennialange zorg voor de Münchense kunstenaar Ernst Hermanns van 1972 tot aan zijn dood in 2001, zijn trustbeheer en de ontwikkeling van het archief hebben de oprichters van de stichting laten zien dat er een aanzienlijke behoefte bestaat aan professionele dienstverlening voor kunstenaars van de oudere generatie: het gaat niet alleen om het bewaren van de particuliere voorraad documenten van de kunstenaar, die niet zelden informatie verschaft over onopgeloste onderzoeksvragen over het werk – dergelijke media getuigen van de tijd verdwijnen vaak in de omgeving van erfgenamen die geen kennis van zaken hebben. Het is ook belangrijk om tijdens het leven van de kunstenaar een gemakkelijk toegankelijk digitaal media-archief en catalogue raisonné op te bouwen, wat het voor kunstbemiddelaars nog gemakkelijker zal maken om tentoonstellingen te organiseren en academisch onderzoek te verrichten.

Tegen deze achtergrond resulteerde het langdurige contact tussen de verzamelaars en de oprichters van de stichting en Ulrich Rückriem in de heroprichting van de deelstichtingen Ulrich Rückriem: Nog vóór zijn terugkeer uit Ierland en Normandië, eind 2002, ondertekende Ulrich Rückriem op 24 oktober 2001 de Ulrich Rückriem 5-Räume Stichting, in augustus en november 2002 gevolgd door de oprichting van de Ulrich Rückriem MUSEUMSSTIFTUNG en de Ulrich Rückriem STIFTUNG SINSTEDEN. Ten slotte werd ook het trustbeheer voor Ernst Hermanns omgezet in de rechtsvorm van een substichting van de DKM-stichting: op 8 december 2002 werd de Stichting Ernst Hermanns Archief gelanceerd.

In 2014 werd ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Ernst Hermann in het DKM-museum een veelzijdige overzichtstentoonstelling gepresenteerd, samengesteld door Prof. Dr. Erich Franz. Bij de tentoonstelling verscheen een rijk geïllustreerde catalogus. De zes maanden durende tentoonstelling «Ruimte, statica en beweging – De beeldhouwer Ernst Hermanns» vormde de afsluiting van de tentoonstellingsreeks «Allez les boules», die samen met het klooster Bentlage in Rheine (augustus-november 2014), het Kunstmuseum Gelsenkirchen (februari-april 2015) en de Kunsthalle Recklinghausen (eveneens februari-april 2015) werd geconcipieerd en georganiseerd.