Schoonheid en elementaire krachten van de natuur

CLAUDIA TERSTAPPEN

26.03.2022 – 15.01.2023

In de huidige tentoonstelling Schoonheid en Elementaire Krachten van de Natuur. Claudia Terstappen, Museum DKM presenteert een selectie natuurfoto’s van de kunstenares Claudia Terstappen (DE, 1959). De zwart-witfoto’s uit de jaren negentig en begin 2000 vormen een selectie uit de omvangrijke collectie die het oeuvre van Claudia Terstappen sinds de jaren tachtig in de collectie DKM inneemt.

Claudia Terstappen is actief in vele kunstdisciplines: Fotografie, videokunst, beeldhouwen, tekenen, houtsnijden en installatie. In al deze genres blijft zij al tientallen jaren trouw aan het thema landschap, maar het is niet alleen de natuur maar vooral de versmelting van natuur en cultuur die zij in haar werk onderzoekt. Zij geeft zich over aan de natuurlijke krachten om de buitenwereld te kunnen weerspiegelen en interpreteren en zo de onderlinge afhankelijkheid tussen het mens-zijn en de natuurlijke omgeving aan te tonen. Landschapsfoto’s zijn een ijkpunt geworden voor verdwijnende werelden, die zowel een esthetische als romantische schoonheid vertonen en hun kwetsbaarheid blootleggen. Bijzonder opmerkelijk in dit verband is de reeks bosbranden in Australië in het begin van de jaren 2000, die de vernietiging van het milieu door menselijke activiteiten onderstreept.

De kunstenaares spoort echter niet alleen echte plaatsen op en beeldt deze uit, maar creëert ook fictieve plaatsen. Het geschreven paneel van de installatie Berg (1992), bestaande uit een foto en een houten bankje, geeft een (pseudo-)wetenschappelijke beschrijving van een ons onbekende berg en vergroot door zijn verbinding met een culturele site de mystificatie ervan nog verder. Plaatsen worden zo culturele actoren die de waarden weerspiegelen die met hen in hun respectieve culturele context worden geassocieerd. Tegelijkertijd wordt uitgelegd hoe de geestelijke wereld wordt gevisualiseerd en gedocumenteerd. Claudia Terstappen zoekt magie in onze omgeving, in de kennis van ons verleden of van ons onbekende volkeren, en laat ons het oude in een nieuw licht ervaren.

Claudia Terstappen (DE, 1959) woont en werkt in Barcelona, ES, en Melbourne, AUS. Zij studeerde Duitse taal- en letterkunde en filosofie aan de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf en beeldhouwkunst en fotografie aan de Staatsacademie voor Kunst in Düsseldorf bij Prof. Erich Reusch. Gedurende vele jaren heeft haar artistieke werk zich gericht op de onderlinge relatie tussen religie, bijgeloof en wetenschap in relatie tot plaats, cultuur en tijd. De waarden die verband houden met de natuur, met name die van inheemse culturen, hebben haar ertoe gebracht de onderlinge afhankelijkheid tussen mens en natuur te onderzoeken. Haar werk is vertegenwoordigd in talrijke openbare en particuliere collecties in Australië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en de VS. De collectie DKM bezit verschillende groepen werken van Claudia Terstappen, die sinds de jaren tachtig in nauw contact staat met de verzamelaars.Werken in de tentoonstelling

Schoonheid en elementaire krachten van de natuur. Claudia Terstappen
(Begane grond oud gebouw, werkt met de klok mee)

Kamer I

Queensland, Australia, 2003
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Queensland, Australia, 2003
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Queensland, Australia, 2002
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Palmeras, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Palmeras, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Water, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Jungle, 2003
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Queensland, Bäume, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Alligator nest [Queensland, Australia], 2002
Serie: Lost world
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Bushfire [Northern Territory, Australia], 2002
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
120 x 120 cm

Bushfire [Northern Territory, Australia], 2002
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
120 x 120 cm

Bushfire [Northern Territory, Australia], 2002
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Sickness country II [Northern Territory, Australia], 2002
Serie: Our ancestors
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

o. T., o. J.
Silbergelatineabzug
20 x 29 cm

o. T., o. J.
Silbergelatineabzug
21 x 20 cm

California, 1990
Silbergelatineabzug
21 x 21 cm

Berg, 1992
Fotografie: Silbergelatineabzug, 150 x 140 cm
Holzbank mit Schrift, ca. 97 x 40 x 30 cm

Rainbow Valley, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Rainbow Valley, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

The olgas, 2003
Silbergelatineabzug
120 x 120 cm

Jim Jim, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

o. T., 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

Waterfall, 2003
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm

o. T., o. J.
Silbergelatineabzug
29 x 29 cm