Impressum

Toezichthoudende autoriteit voor stichtingen: Kreis Düsseldorf
Registratienummer: 15.2.1-St. 762
Stichtingszetel: Duisburg
Soort stichting: Non-profit
Doel van de stichting: Bevordering van hedendaagse beeldende kunst
Datum van erkenning: 02.03.1999
Oprichters: Dirk Krämer en Klaus Maas
Stichtingsorgaan: Raad van Bestuur
Vertegenwoordiging: Dirk Krämer (Voorzitter van de Raad van Bestuur) | Klaus Maas | Dr. Hans Günter Golinski

Financiën en belastingen: belastingkantoor Duisburg-Süd
Fiscaal nummer: 109/5852/0222
BTW-nummer: DE261781221
Douanenummer: 7205309
Wettelijke woonplaats: Duisburg

Copyright: Alle op deze website gepubliceerde gegevens, informatie, afbeeldingen enz. zijn auteursrechtelijk beschermd. De door ons verstrekte informatie (teksten, afbeeldingen, enz.) is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, individueel gebruik. Voor reproductie en openbaar gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Hyperlinks: Hyperlinks, inline links, deep links, links in frametechnologie en hier niet genoemde links zijn in het algemeen niet toegestaan. Uitzonderingen vereisen de schriftelijke toestemming van de Stichting DKM.

Mededeling inzake gegevensbescherming: U kunt gegevens van onze internetpagina’s anoniem oproepen. Indien u echter contact met ons wenst op te nemen, dient u zich duidelijk te identificeren, en uw gegevens zullen worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Kennisgeving van gebruik en beperking van aansprakelijkheid: Wij stellen alles in het werk om de gegevens actueel te houden, met name voor evenementen, en werken onze gegevens voortdurend bij. In geval van tegenstrijdigheden, gelieve ons team te contacteren. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor softwareproblemen en andere mogelijke storingen op uw PC of andere door u gebruikte systemen.

Het aanbod om onze pagina’s op te roepen is bedoeld voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De basis hiervoor is de Duitse jurisdictie. Gebieden buiten de Bondsrepubliek Duitsland zijn door ons niet bestemd voor het opvragen van onze internetpagina’s. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gebruikers uit andere landen, in het bijzonder voor de bruikbaarheid, de wettelijke toelaatbaarheid en alle andere redenen die het gebruik in de weg staan.

Redactie: SDKM

Uitgever: Stichting DKM

Aanbieder: t-online