Geschiedenis

In februari 1998 richtten Dirk Krämer en Klaus Maas de DKM-stichting op. De Stichting DKM – initialen van de oprichters Dirk Krämer en Klaus Maas – ziet zichzelf als een culturele instelling. De objecten zijn geselecteerde en kwalitatief hoogstaande posities van beeldende kunst zonder beperkingen in tijd en cultuur. Plaatsen in relatie tot kunst, kunst lokaliseren, dat zijn de bekommernissen van de private en non-profit Stichting DKM Cultuur. De Stichting DKM is eigenaar van kunstwerken uit de DKM-collectie, waarvan sommige in het museum worden tentoongesteld. Het bevordert de realisatie van nieuwe kunstwerken die als installaties voor het museum worden gemaakt.

Ulrich Rückriem Damen-Thematik, 1999 Granit Bleu de Vire, 1987
Foto: Werner J. Hannappel

De Stichting DKM omvat ook vier substichtingen:

De in 2002 opgerichte Stichting Archief Ernst Herrmann is gevestigd onder het dak van het museum. Het bezit meer dan een derde van de volledige werken, behartigt de nalatenschap van de kunstenaar en bereidt de herziene catalogus raisonné van de kunstenaar voor.

De Ulrich Rückriem Foundation – Five Rooms, uit 2001, bezit 37 sculpturen die door de kunstenaar geconcipieerd werden als vijf kamerensembles, waarvoor hij samen met de architect Hans Rohr tentoonstellingshoven ontwierp.

De Ulrich Rückriem Museum Foundation uit 2002 geeft delen van het sculpturale oeuvre in permanente bruikleen aan geselecteerde musea.

Sinds 2002 bestaat ook de Ulrich Rückriem Foundation Sinsteden. Sinds 1994 vormen de hallen in Sinsteden met de beeldhouwwerken die binnen en buiten staan een op zichzelf staand Gesamtkunstwerk.

Ernst Hermanns, Ausstellungsansicht Galerie DKM
Foto: Werner J. Hannappel

Van 1999 tot 2011 exploiteerde de Stichting DKM de DKM-galerie (vitrine) in de “Tuin der Herdenking” in Innnehafen in Duisburg.

In de DKM-galerij, een tentoonstellingsruimte van 120 m2 met vier grote ramen die dag en nacht te bezichtigen zijn, zijn meer dan 70 tentoonstellingen en bijbehorende speciale evenementen gehouden.